ข้อกำหนดในการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย โปรดอ่านอย่างละเอียด

1. ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบทุกกรณี เช่น การใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐาน การโจมตีเว็บไซต์ การกระทำที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. เราเป็นบริการแบบฟรี คุณสามารถใช้บริการของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
3. คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเราได้ โดยต้องมีการอ้างอิงถึงเราด้วย
4. เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 6 มีนาคม 2563